Łowickie a Rawskie. Muzyczne subregiony Mazowsza

Monografia muzykologiczno-etnograficzna (etnomuzykologiczna) stanowi podsumowanie XIX- i XX-wiecznych studiów etnograficznych i etnomuzycznych dotyczących dwóch sąsiednich, a różniących się wyraźnie (sub)regionów Mazowsza. Przedstawia historię badań etnograficznych i folklorystycznych, sylwetki zasłużonych regionalistów oraz podstawowe wyniki studiów terenowych w minionych stuleciach. Omawia tradycje i repertuar muzyczny związany z cyklami świąt rodzinnych i dorocznych ze szczególnym uwzględnieniem kalendarza liturgicznego (katolickiego). Omawia repertuar muzyczny w świetle źródeł XIX-wiecznych (kolbergowskich) oraz zbiorów XX-wiecznych (przechowywanych m.in. w Instytucie Sztuki PAN). Znaczna część dokumentacji została wytworzona przez samego autora w toku własnych eksploracji i nagrań terenowych. Autor koncentruje się na dziedzinach nieuwzględnianych w dotychczasowej literaturze, a mianowicie na tych składnikach muzycznych, bliskich tradycji ludowej a związanych ze świętami kościelnymi. Samodzielnym wkładem autora jest analiza porównawcza obu (sub)regionów Mazowsza. Relacje obu ziem mazowieckich są wysoce interesujące, gdyż pokazują, jak uwarunkowania społeczne, gospodarcze, standardy życia w obu regionach rzutowały na stan zachowania tradycji muzycznych i ich praktykowanie (style wykonawcze).

prof. Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Piotr Dahlig

Jest to praca nowatorska, interdyscyplinarna, przede wszystkim etnograficzno-muzykologiczna i historyczna. Autora interesuje przede wszystkim szeroko pojęta kultura muzyczna ziemi łowickiej i rawskiej w XX wieku, zwyczaje i obrzędy ludowe. Autor dokonuje ciekawego porównania dwóch sąsiadujących ze sobą a jednocześnie bardzo różnych regionów - Łowickiego, z bogatą tradycja muzykowania i wysoka kulturą ludowo-kościelną, wynikającą z długiej przynależności ziemi do dóbr arcybiskupa gnieźnieńskiego, oraz - Rawskiego, ziemi żyjącej w cieniu wielkiego sąsiada.

Autor stwierdza, że współczesne pokolenia - poza konserwatywną częścią mieszkańców wsi - odchodzi od stylu życia dziadków, na czym traci nie tylko obrzędowość, ale i pewien dodatni i optymistyczny klimat kulturowy, w którym wychowywali się najmłodsi mieszkańcy subregionów.


doc. dr hab. Jan Żaryn

(fragment recenzji dołączonej do nominacji tekstu niniejszej książki do nagrody "Mazowiecki Mak" 2005 w drugiej edycji konkursu Mazowieckiej Akademii Książki).

Książka jest już w sprzedaży.
"Łowickie a Rawskie. Muzyczne subregiony Mazowsza". Wydana przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Sztuki PAN oraz Oficynę Wydawniczo-Poligraficzną "Adam".
Informacje o możliwości zakupu przez internet: http://www.oficyna-adam.com.pl/index.php?s=karta&id=1292
Skrót artykułu: 

Skrót:Monografia muzykologiczno-etnograficzna (etnomuzykologiczna) stanowi podsumowanie XIX- i XX-wiecznych studiów etnograficznych i etnomuzycznych dotyczących dwóch sąsiednich, a różniących się wyraźnie (sub)regionów Mazowsza. Przedstawia historię badań etnograficznych i folklorystycznych, sylwetki zasłużonych regionalistów oraz podstawowe wyniki studiów terenowych w minionych stuleciach. Omawia tradycje i repertuar muzyczny związany z cyklami świąt rodzinnych i dorocznych ze szczególnym uwzględnieniem kalendarza liturgicznego (katolickiego). Omawia repertuar muzyczny w świetle źródeł XIX-wiecznych (kolbergowskich) oraz zbiorów XX-wiecznych (przechowywanych m.in. w Instytucie Sztuki PAN).

Dodaj komentarz!