Ksebki i odsibki znad Zgłowiączki

Przypisy:
1 Barbara Krzyżaniak, Aleksander Pawlak, Jarosław Lisakowski, Kujawy, cz. 1. - teksty, cz. 2. - melodie. Kraków 1974-1975. Do zbioru dołączono płytę gramofonową z kilkoma nagraniami.
2 Ludwik Bielawski, Aurelia Mioduchowska, Kaszuby, cz. 1-3, Warszawa 1997-1998.
3 Barbara Krzyżaniak, Aleksander Pawlak, Warmia i Mazury, cz. 1-5, Warszawa 2002.
4 Zbiory te powstały w dużej mierze podczas Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego w latach 1950-1954 i są powiększane do dnia dzisiejszego.
5 Władysława Wiśniewska i Zespół Śpiewaczek Ludowych Wdzydzanki (ISPAN 2006; Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich; Polskie Radio Gdańsk). Nagrania z lat 1951, 1964 i 1981. Pierwsze dwie płyty były jeszcze nienumerowane.
6 Pieśniczki z kancenoła. Pieśni religijne ewangelików ze Śląska Cieszyńskiego (ISPAN 2008). Nagrania z lat 2006-2008, będące dokumentacją badań terenowych Arlety Nawrockiej-Wysockiej, których plonem jest także monografia Śpiewy protestanckie na Mazurach. Tradycja ustna i pisana, Warszawa 2002.
7 Early Post War Polish Folk Music Recordings (ISPAN 2009, CD 001). Nagrania z lat 1945-1950. Płyta ta została oznaczona jako pierwsza w przedstawianej tu serii fonograficznej.
8 Muzyka ocalona - Łowickie (ISPAN; Łowicki Ośrodek Kultury 2008, CD 002). Nagrania z 1952 i 1959 r.
9 Muzycy, muzycy cos po wos ostanie..., (ISPAN; Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury 2008, CD 003). Nagrania z lat 1950-1954).
10 Cassubia Incognita, (ISPAN 2009; Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, CD 004). Nagrania z Lata 1945 i 1950-1952).
11 Hen, gdzie piaski i moczary, gdzie zielone zawsze bory. Pieśni Puszczy Kurpiowskiej (ISPAN; Stowarzyszenie Liber Pro Arte 2009, CD 005). Nagrania z lat 1952 i 1954.
12 Te skrzypce pamiętają czasy Chopina... (ISPAN; Muzeum Etnograficzne w Warszawie 2009, CD 006). Nagrania z lat 1951- 1981.
13 Melodie ziemi kujawskiej (ISPAN; Liber Pro Arte 2010, CD 007). Nagrania z lat 1952-1956.
14 Oskar Kolberg, Kujawy, cz. 2, w serii Lud, Warszawa 1867, s. 200-201, 204, 205.
15 Aleksander Pawlak, Folklor muzyczny Kujaw, Kraków 1981, s. 16.

Skrót artykułu: 

Pokolenie temu staraniem Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk ukazał się dwuczęściowy zbiór pieśni z Kujaw , który dał początek kontynuowanej do dziś serii Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. ródła i Materiały pod redakcją Ludwika Bielawskiego. Kolejne tomy tego monumentalnego wydawnictwa poświęcone były Kaszubom oraz Warmii i Mazurom . W przygotowaniu są tomy zawierające transkrybowane zapisy muzycznego folkloru Podlasia i Wielkopolski, a następnie też innych regionów Polski, przechowywane w instytutowych Zbiorach Fonograficznych . Serię tę poprzedził szereg popularnych śpiewników wydawanych w latach pięćdziesiątych, będących pierwszą próbą ukazania regionalnego zróżnicowania folkloru muzycznego kraju.

Dodaj komentarz!