Kraków o filmach etnicznych

V Międzynarodowy Festiwal Telewizyjny Filmów i Pogramów Etnicznych odbył się w Centrum Kultury Żydowskiej na krakowskim Kazimierzu w dniach 4-6 października 2001 roku. Inspiracją do powstania festiwalu był cykl reportaży „U siebie” ukazujących się w TVP Kraków. W konkursie uczestniczyło 26 filmów nadesłanych głównie z Europy, większość pochodziła z Polski.

Trzydniowy festiwal rozpoczął się w czwartek, 4 października, konferencją „Wyzwania wielokulturowości: imigracja, mniejszość, rasizm a media”. Konferencję zorganizowano przy współpracy Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Open Society Institute w Budapeszcie oraz Komitetu Generalnego USA w Krakowie. Tematy trzech sesji to „Media a nowe mniejszości w Europie”, „Bałkańskie wyzwania medialne” oraz „Jedwabne a media-ryzyko przekazu”. Wieczorem tego samego dnia odbył się pierwszy pokaz konkursowy, który trwał jeszcze przez cały kolejny dzień.

Pierwsze miejsce spośród nagrodzonych otrzymali Polacy - Marcin Mamoń oraz Mariusz Pilis za dokument filmowy „Cena prawdy”, tematyką filmu był konflikt czeczeński. Drugie miejsce przypadło Bułgarce - Adeli Pleeva za film „Niepożądani”, przedstawiający losy Turków w Bułgarii, zmiany i konflikty tożsamościowe oraz związane z tym tragedie rodzinne. Trzecie miejsce zajął film „Stasiek”, autorstwa Eugeniusza Szpakowskiego. Jest to portret malarza z Hajnówki - Staśka Żywolewskiego, który korzysta w swej pracy z motywów sztuki bizantyjskiej. Jego prace wzbudzają kontrowersyjne opinie, co zostało też ukazane w filmie. W sobotni dzień festiwalu odbył się pokaz specjalny - „Od Nordkapu po Bałkany” - muzyka etniczna. Na ekranie pokazały się nagrania z koncertów fińskiego Wimme, serbskiego Zlatni Prsti oraz hiszpańskiego Paco Pena Flamenco Dance Company. Popołudnie wypełnił kolejny pokaz specjalny, tym razem laureatów z lat poprzednich, wieczorem zaś ogłoszono werdykt jury.

Jak twierdzi dyrektor festiwalu, Waldemar Janda, festiwal ma być „(...) miejscem refleksji nad rolą mediów we współczesnym świecie, a w szczególności telewizji publicznych, w rozwiązywaniu problemów etnicznych(...)”. Publiczność dopisała.

Skrót artykułu: 

V Międzynarodowy Festiwal Telewizyjny Filmów i Pogramów Etnicznych odbył się w Centrum Kultury Żydowskiej na krakowskim Kazimierzu w dniach 4-6 października 2001 roku. Inspiracją do powstania festiwalu był cykl reportaży „U siebie” ukazujących się w TVP Kraków. W konkursie uczestniczyło 26 filmów nadesłanych głównie z Europy, większość pochodziła z Polski.

Dział: 

Dodaj komentarz!