Konkurs na fotografię z historią

Twarze Tradycji

„Twarze Tradycji” to pierwszy z cyklu konkursów fotograficznych zorganizowanych przez stowarzyszenie Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne. Przedmiotem konkursu była fotografia (archiwalna lub współczesna), przedstawiająca artystów ludowych (śpiewaków, muzykantów, tancerzy, budowniczych instrumentów), badaczy tradycyjnej muzyki ludowej (etnomuzykologów, etnochoreologów, etnologów, antropologów, folklorystów, kulturoznawców, etnolingwistów, socjologów etc.) lub zbieraczy amatorów, i związana z nią historia – opowiedziana w dowolnej formie literackiej.
Konkurs miał na celu rozbudzenie zainteresowania depozytariuszami ludowych tradycji muzycznych oraz badaczami i zbieraczami muzyki tradycyjnej, stworzenie niekonwencjonalnej dokumentacji fotograficznej, jak również popularyzację kultury tradycyjnej oraz wiedzy o jej przedstawicielach, zainspirowanie do poszukiwania ciekawych form prezentacji i promocji jednostek związanych z tradycyjną kulturą muzyczną, a także integrację środowisk i osób związanych z etnomuzykologią i dyscyplinami pokrewnymi.
Jury w składzie: dr Agata Kusto (UMCS, „Pismo Folkowe”), dr Weronika Grozdew-Kołacińska (Prezes PSE, IS PAN), dr Łukasz Smoluch (UAM), Remigiusz Mazur-Hanaj (Wydawnictwo In Crudo) oraz Ewelina Grygier (IS PAN) postanowiło przyznać:
1. nagrodę – Angelice Magier za pracę „Twarze tradycji. Pamięci muzykantów Jana Struczyka i Mariana Struczyka”;
2. nagrodę – Annie Kapuście za pracę „Jak oddychać dmuchawcem. Antropologia łąki”;
3. nagrodę – ex aequo: Karolinie Pawłowskiej za zbiór trzech prac („Majerczyk 24h” / „Warsztat inny niż wszystkie” / „Przyjaźń zmieniająca świat”) oraz Marii Szymańskiej-Ilnacie za tekst „Z pamiętnika etnomuzykologa”.

Wyróżnienia otrzymali Katarzyna Dzierzbicka („Górale w Warszawie”) oraz Dymitr Harelau („Płonący krzew białoruskich Kresów”). Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Instytut Sztuki PAN oraz „Pismo Folkowe” (roczna prenumerata czasopisma oraz publikacja tekstów na jego łamach).

Zarząd Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego

Sugerowane cytowanie: Zarząd Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego, Konkurs na fotografię z historią, "Pismo Folkowe" 2020, nr 146-147 (1-2), s. 16.

Skrót artykułu: 

„Twarze Tradycji” to pierwszy z cyklu konkursów fotograficznych zorganizowanych przez stowarzyszenie Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne. Przedmiotem konkursu była fotografia (archiwalna lub współczesna), przedstawiająca artystów ludowych (śpiewaków, muzykantów, tancerzy, budowniczych instrumentów), badaczy tradycyjnej muzyki ludowej (etnomuzykologów, etnochoreologów, etnologów, antropologów, folklorystów, kulturoznawców, etnolingwistów, socjologów etc.) lub zbieraczy amatorów, i związana z nią historia – opowiedziana w dowolnej formie literackiej.

Dział: 

Dodaj komentarz!