Kolekcja Muzyki Ludowej Polskiego Radia "Muzyka źródeł"

Kujawy

Płyta jest efektem wieloletniej dokumentacji tradycyjnej muzyki Kujaw – regionu położonego w centralnej Polsce, obejmującego obszar, którego wschodnią granicę stanowi Wisła na odcinku Dobiegniewo – Solec Kujawski, zachodnią rejon Noteci a południową linia od Skulska, Sompolna, wzdłuż granicy administracyjnej oddzielającej województwo Kujawsko–Pomorskie od Mazowieckiego. Płytę tę należy uważać za jedną z ważniejszych w całej serii „Muzyka źródeł” ze względu na to, że cechy muzyczne regionu kujawskiego dają najpełniejszy obraz istoty polskiej muzyki, a dla obcokrajowca są idiomem polskości. Materiał zebrany na tym terenie w latach 1992-2001 nie jest zbyt liczny, ale wybór nagrań jest reprezentatywny dla współczesnej kultury muzycznej Kujaw. W przeciwieństwie do innych regionów Polski, Kujawy są obszarem o wyraźnie zanikającej kulturze ludowej.

Dystrybucja:
Biuro Reklamy i Fonografii PR S.A.
Al. Niepodległości 77/85
00-977 Warszawa
tel.: 022/645-99-88
Skrót artykułu: Płyta jest efektem wieloletniej dokumentacji tradycyjnej muzyki Kujaw – regionu położonego w centralnej Polsce, obejmującego obszar, którego wschodnią granicę stanowi Wisła na odcinku Dobiegniewo – Solec Kujawski, zachodnią rejon Noteci a południową linia od Skulska, Sompolna, wzdłuż granicy administracyjnej oddzielającej województwo Kujawsko–Pomorskie od Mazowieckiego.

Dodaj komentarz!