Kolekcja Muzyki Ludowej Polskiego Radia

„Wokół dziecka: Kolysanki i pieśni dziecięce”

Płyta z Kolekcji Muzyki Ludowej PR zawiera pieśni wykonywane przez osoby dorosłe dla dzieci (kołysanki i zabawy z dziećmi) oraz należące do folkloru dziecięcego, wykonywane przez same dzieci. Zbiór magicznych pieśni, prowadzących z jawy do snu, jest bardzo różnorodny. Prezentuje zarówno utwory tradycyjne jak i nowsze z terenów od Suwalszczyzny przez mazowiecką Puszczę Zieloną, Lubelskie, Beskidy, Podhale, aż po Łemkowszczyznę. Utwory z grupy zabaw z dziećmi, wyliczanek, zabaw dziecięcych to typowe gry polskich dzieci. Osiem zarejestrowanych pieśni dziecięcych nawiązuje do roli dziecka w rodzinie i społeczności wiejskiej. Utrwalone na płycie kołysanki i pieśni dziecięce pozwalają uświadomić sobie, jaką rolę w życiu człowieka odgrywa magiczne dzieciństwo.
Dystrybucja:
Radiowa Agencja Fonograficzna
www.polskieradio.pl/raf
Skrót artykułu: Płyta z Kolekcji Muzyki Ludowej PR zawiera pieśni wykonywane przez osoby dorosłe dla dzieci (kołysanki i zabawy z dziećmi) oraz należące do folkloru dziecięcego, wykonywane przez same dzieci.

Dodaj komentarz!