Klub filmowy

Odkrywanie Tradycji Mazowsza

(Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki)
Filmy z serii "Odkrywanie tradycji Mazowsza" są pokłosiem projektu o charakterze edukacyjnym, mającym przybliżyć odbiorcy zanikającą obrzędowość, tradycyjne rzemiosło i instrumentarium ludowe Mazowsza w formie krótkich filmów dokumentalnych. Projekt dzieli się na trzy części, z których każda ma charakter cykliczny: Obrzędy Mazowsza; Rzemiosło Mazowsza; Instrumentarium Mazowsza.

W poświęconym tej tematyce bloku filmowym na Mikołajkach Folkowych można będzie zobaczyć:


Obrzędy i rzemiosło
"Ścinanie śmierci"
w Jedlińsku - 31`41``
Ścięcie śmierci w kusy wtorek, to sięgający średniowiecza zwyczaj rekontrujący krwawe egzekucje z czasów, kiedy ścinano zbrodniarzy. W filmie zobaczymy zapis współczesnych obchodów dotyczących tej tradycji, posiadającej już własny scenariusz oraz tekst literacki, na którym się opiera. (na podstawie tekstu "Ścinanie śmierci" w Jedlińsku Mateusza Brauna)

"Straże grobowe" - 10`01``
"Turków wielkanocnych" odzianych w fantazyjne "orientalne ubiory", spotykamy ich m.in. na Mazowszu - na Kurpiach, w Drobnie i Górze koło Płońska. Z tej też miejscowości pochodzi filmowy zapis owej tradycji. (na podstawie tekstu "Straże grobowe - Turki" Mateusza Brauna)

"Wieńce dożynkowe" - 5`01``
Film prezentuje tradycyjne wystawienia wieńców na zakończenie zbiorów w Lelisie na Kurpiach, oraz w Słupnie i Koziebrodach na Mazowszu Płockim. (na podstawie tekstu "Wieńce dożynkowe" Mateusza Brauna)

"Wycinanka" - 19`02``
Według badaczy wycinaka mazowiecka pojawiła się na przełomie, XIX i XX wieku. W filmie zobaczymy wycinającą i opowiadającą o tej sztuce Apolonię Nowak. (na podstawie tekstu "Wycinanka" Tadeusza Brauna)

"Kurpiowskie wyploty z korzenia" - 12`03``
O tworzeniu niecki, kopańki, kadłubu, opowie senior kurpiowskich plecionkarzy- Konstanty Krystian z Brzozówki koło Kadzidła. (na podstawie tekstu "Kurpiowskie wyploty z korzenia" Tadeusza Brauna)

Muzyka
"Skrzypce na Mazowszu" - 21`58``
Fascynacja osobowością i kunsztem skrzypków mazowieckich trwa już blisko dwieście lat. Do dziś mamy jeszcze możliwość doświadczyć tego w praktyce, czego zapisem jest prezentowany film.

"Śpiew na Mazowszu" - 17`55``
To niezwykle przyjemny w odbiorze filmowy dokument, który pozwala widzowi poznać ludowych śpiewaków i muzyków. Być może widzowie będą zaskoczeni, że niektórzy bohaterowie są osobami w całkiem młodym wieku. Warto zobaczyć, co mają do powiedzenia na temat swojej największej pasji.

"Ligawka mazowiecka" - 9`24``
Film pokazuję pracę wytwórcy ligawek - Eugeniusza Szymaniaka.

"Fidel płocka" - 9`54``
Płocki zabytek jest jak dotąd jedynym materialnym świadectwem występowania tradycyjnego instrumentarium na ziemiach polskich w XVI w. Na tym wyjątkowym instrumencie strunowym w filmie gra wiązankę tańców Sylwia Świątkowska z Kapeli Ze Wsi Warszawa.

Mała Scena "Chatki Żaka"
10.12.2010, godz. 14.00, wstęp wolny
Skrót artykułu: 

Filmy z serii "Odkrywanie tradycji Mazowsza" są pokłosiem projektu o charakterze edukacyjnym, mającym przybliżyć odbiorcy zanikającą obrzędowość, tradycyjne rzemiosło i instrumentarium ludowe Mazowsza w formie krótkich filmów dokumentalnych. Projekt dzieli się na trzy części, z których każda ma charakter cykliczny: Obrzędy Mazowsza; Rzemiosło Mazowsza; Instrumentarium Mazowsza.

Dodaj komentarz!