Kiszenie kapusty na scenie

Regionalny Przegląd Zespołów Obrzędowych

Fot. D. Król

W niedzielę 3 lutego w Starym Dzikowie odbył się Regionalny Przegląd Zespołów Obrzędowych. Wydarzenie, organizowane już od siedemnastu lat przez Gminny Ośrodek Kultury i Wójta Gminy Stary Dzików, przy wsparciu Centrum Kultury w Przemyślu oraz Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie, co roku przyciąga wiele zespołów chętnych do zaprezentowania się przed jury oraz miejscową publicznością.
Przegląd już od pierwszych edycji, organizowanych od 1997 roku jeszcze samodzielnie przez GOK, przyjął formułę konkursu dla zespołów śpiewaczych i obrzędowych. Nawiązanie współpracy z Powiatowym Centrum Kultury w Lubaczowie oraz Centrum Kultury w Przemyślu przyczyniło się do promowania wydarzenia na szerszą skalę oraz spowodowało napływ uczestników z sąsiednich powiatów i województw. W lutym 2003 roku wydarzenie Wątki Folkloru Ludowego (bo taką nazwę nosiło od początku) zyskało miano Regionalnego Przeglądu Zespołów Obrzędowych.
Partnerstwo CK w Przemyślu przyczyniło się do skrystalizowania formuły konkursu. Pod okiem jury zespoły rywalizują ze sobą w niedługich, dwudziestominutowych scenkach, w których mają jak najwierniej odwzorować
tradycyjne aspekty życia wiejskiego, tj. obrzędy doroczne, zwyczaje związane z życiem religijnym czy rodzinnym, praktyki magiczne czy ziołolecznictwo. Zadanie jest trudne, tym bardziej że występy zespołów podlegają nie tylko ocenie jury, które czuwa nad ich merytoryczną oraz teatralną spójnością, ale również oceniane są przez miejscową publiczność, która w ciągu niemal dwóch dekad zdołała wyrobić sobie obraz teatru ludowego, jego założeń i przesłania. Co roku do udziału w przeglądzie zgłaszają się dziesiątki zespołów, jednak z powodu ograniczeń czasowych jedynie dziesięć z nich, które jako pierwsze nadesłały zgłoszenia, ma szanse zakwalifikowania się do konkursu.
W tegorocznej edycji przeglądu jury w składzie: dr Andrzej Karczmarzewski, (etnograf, Rzeszów), Barbara Płocica (teatrolog, Centrum Kultury w Przemyślu) oraz Jolanta Dragan (muzyk, folklorysta, Muzeum Sztuki Ludowej w Kolbuszowej) wyłoniło spośród zespołów następujących zwycięzców: Grand Prix otrzymał Zespół Kolędniczy z Łazor za prezentację „Herody z Dziadem”; dwa równorzędne I miejsca dla Białoboczoków z Białobok za „Przeciw urokom, czarom i czarownicom” oraz dla zespołu Dzikowianie ze Starego Dzikowa za „Kiszenie kapusty”; dwa równorzędne II miejsca dla Jamniczanek z Jamnicy za „Darcie pierza” oraz dla zespołu Zorza z Dereźni za „Korbon dla Jagusi”; III miejsce dla zespołu folklorystycznego Roztocze z Tomaszowa Lubelskiego za „Chodzenie z gwiazdą po kolędzie”.
Pozostałe zespoły zostały nagrodzone wyróżnieniami, a każda grupa otrzymała pamiątkowy garniec ceramiczny, wykonany przez Andrzeja Plizgę (Medynia Głogowska), a ufundowany przez Wójta Gminy Stary Dzików. W przerwie na naradę komisji oceniającej publiczność i oczekujących uczestników zabawiała kapela Sołtysowa z Szówska.

Dawid Król,
student edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej Instytutu Muzyki UMCS.

Skrót artykułu: 

W niedzielę 3 lutego w Starym Dzikowie odbył się Regionalny Przegląd Zespołów Obrzędowych. Wydarzenie, organizowane już od siedemnastu lat przez Gminny Ośrodek Kultury i Wójta Gminy Stary Dzików, przy wsparciu Centrum Kultury w Przemyślu oraz Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie, co roku przyciąga wiele zespołów chętnych do zaprezentowania się przed jury oraz miejscową publicznością.

Fot. D. Król

Autor: 
Dział: 

Dodaj komentarz!