Karpackie Osobliwości w 2023 roku

fot. M. Zięba / MCK SOKÓŁ

Projekt Karpackie Osobliwości jest niezwykle efektywny i cieszy się dużym powodzeniem wśród szerokiego grona odbiorców, dlatego też Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu przystąpiło do kontynuacji działań w tym zakresie.
    Wznowienie spotkań dokumentacyjnych na terenie Małopolski w roku 2023 umożliwiło dalsze uzupełnianie cyfrowej biblioteki tak, by była ona jak najpełniejszym, wiernym i rzetelnym odzwierciedleniem różnorodności i bogactwa kulturowego regionu. Aby cyfrowe zasoby dokumentujące bogactwo dziedzictwa niematerialnego były pełne i reprezentatywne, należy je uzupełnić o zapis tradycyjnego śpiewu ludowego.
    Zrealizowane rejestracje pojawiają się na kanale „etnoZAGRODA” na platformie YouTube oraz na stronie internetowej prowadzonej przez MCK SOKÓŁ: etnozagroda.pl. Portal ten jest obecnie jedyną w Polsce i na świecie bazą internetową, która dostarcza wiedzę na temat kultury ludowej z południowej części naszej ojczyzny. Biblioteka cyfrowa Karpackich Osobliwości to fenomenalny zbiór niezwykle wzbogacający treści kanału „etnoZAGRODA”. Współistnienie w jednym miejscu opracowań popularnonaukowych dotyczących poszczególnych dziedzin niematerialnej kultury ludowej oraz audiowizualnej dokumentacji z badań terenowych wciąż żywego dziedzictwa staje się unikatową biblioteką cyfrową tradycyjnej kultury Karpat.
    Na obecnym etapie realizacji projektu utrwalano zjawiska kultury niematerialnej wcześniej nieeksplorowanych przez nas regionów etnograficznych. Zarejestrowano tradycje taneczne m.in. Lachów Szczyrzyckich i Pogórzan. W nagraniach wzięły udział zespoły regionalne, takie jak: Śwarni Łojce z Sadku-Kostrzy, Szczyrzycanie ze Szczyrzyca, Kowalnia ze Stróż.
    Tradycje muzyczne grup etnograficznych, m.in. Krakowiaków Wschodnich czy Łemków, zarejestrowane zostały przy udziale muzyk (kapel), których repertuar odwołuje się do najbardziej archaicznych melodii badanych regionów, przy jednoczesnym uwzględnieniu właściwego dla miejsca charakteru muzykowania oraz instrumentarium. Śpiew ludowy a cappella rejestrowany będzie także w innych regionach, w których jego tradycje są żywo kontynuowane. Utrwalanie praktyk wykonawczych lokalnych grup śpiewaczych obejmie Lachów Sądeckich i Górali Podhalańskich.
    Słowo mówione, czyli miejscowa gwara była nagrywana w regionie Lachów Limanowskich, a w najbliższym czasie dokonana zostanie rejestracja wypowiedzi Górali Kliszczackich. W imieniu MCK SOKÓŁ zachęcamy do śledzenia tych działań!

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Organizatorzy

Sugerowane cytowanie: Organizatorzy, Karpackie Osobliwości w 2023 roku, "Pismo Folkowe" 2023, nr 169 (6), s. 37.
Skrót artykułu: 

Projekt Karpackie Osobliwości jest niezwykle efektywny i cieszy się dużym powodzeniem wśród szerokiego grona odbiorców, dlatego też Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu przystąpiło do kontynuacji działań w tym zakresie.

​fot. M. Zięba / MCK SOKÓŁ

Dział: 

Dodaj komentarz!