Kapela ludowa „Opocznianka”

Kapela Ludowa "Opocznianka" swoją nazwę przejęła od nieistniejącego już Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca. Kapela tego zespołu od początku skupiała znakomitych muzyków regionu opoczyńskiego. Grali w niej m.in. na harmonii trzyrzędowej Stanisław Borowiecki, na skrzypcach Stanisław Kaleta, bębnił zaś Bronisław Stelemblak. Od 1965 do Kapeli dołączył skrzypek Stanisław Ksyta i harmonista Julian Jarząb, którzy grają razem do dziś.

Repertuar Kapeli Ludowej "Opocznianka" jest bogaty i zróżnicowany. Do najstarszych, obficie reprezentowanych melodii tanecznych należą oberki "ciągłe, wyciągane, przeciągane". Pomimo stosunkowo młodego wieku, muzycy prezentują repertuar tradycyjny wykonywany w dawnym, surowym i ekspresyjnym stylu. Kapela "Opocznianka" brała udział w przeglądach i festiwalach folklorystycznych, zdobywając główne nagrody, m.in. w Bedlnie, Sieradzu. W 2005 "Opocznianka" w składzie dwuosobowym (Stanisław Ksyta i Marian Pabianek) otrzymała kazimierską Basztę. W 2008 Kapela została laureatem Nagrody im. Oskara Kolberga.


Muzycy:
Stanisław Ksyta
Julian Jarząb
Marian Pabianek

11.12.2010 godz. 17.30, wstęp wolny
Skrót artykułu: 

Kapela Ludowa "Opocznianka" swoją nazwę przejęła od nieistniejącego już Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca. Kapela tego zespołu od początku skupiała znakomitych muzyków regionu opoczyńskiego.

Dodaj komentarz!