Kanty i psalmy <BR> Polsko-ukrai&#241;skie spotkania artystyczne

Schola Teatru Wiejskiego Węgajty
Górowo Iławeckie – Olsztyn


W dniach 14 – 16 czerwca 2002 roku odbędzie się w Górowie Iławeckim i Olsztynie międzynarodowa sesja pt. „Kanty i psalmy. Polsko – ukraińskie spotkania artystyczne”, organizowana przez Scholę Teatru Wiejskiego „Węgajty”. Założeniem projektu jest zbadanie polsko-ukraińskich związków kulturowych w XVI – XVII ww., których przejawem była ogromna popularność kompozycji muzycznych polskiego, czy szerzej, zachodnioeuropejskiego pochodzenia.


Wstępny harmonogram:

piątek, 14 czerwca (Olsztyn)
godz. 18.30: „Psalmy lirnickie” – recital Tarasa Kompaniczenki (Kijów) – MOK
godz. 20.30: Wieczerza z tańcami (prowadzi kapela „Na dobrydeń” z Kijowa) – świetlica Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce lub sala Teatru Wiejskiego Węgajty

sobota, 15 czerwca (Górowo)
godz. 9.00: Msza święta na rozpoczęcie Dni Górowa Iławeckiego
godz. 10.30: wykład: Swietłana Bucka: „Kanty – wprowadzenie muzykologa”
godz. 12 00: Warsztat tańców ukraińskich (prowadzi kapela „Na dobrydeń”) –restauracja Natangia
godz. 16.00: wykład: Jacek Borkowicz (Więź-Warszawa): „Promieniowanie baroku. Historyczno-kulturowe tło rozwoju ukraińskiej pieśni religijnej XVII–XVIII
.”godz. 17.00: wykład: Jerzy Necio (Górowo): „Bractwa cerkiewne – funkcja, organizacja, miejsce w społeczeństwie”
godz. 19.00: „Kanty i psalmy” – koncert XVII - wiecznych pieśni polskich i ukraińskich w wykonaniu Scholi Teatru Wiejskiego ”Węgajty” z udziałem Chóru „Szczedryk” z Górowa – Cerkiew Greckokatolicka
godz. 21.00: Wieczerza – spotkanie nawiązujące do starej tradycji muzykowania przy wspólnym stole – restauracja Natangia

niedziela 16 czerwca (Górowo)
godz. 10.30: wykład: Michał Łesiów (KUL): „Tematyka i język kantów”
godz. 11 30: wykład: Hanna Koropnyczenko (Kijów): „Kanty w ukraińskiej tradycji ludowej”
godz. 12.30: dyskusja podsumowująca
godz. 15.00: Warsztat tańców ukraińskich – c.d. – Natangia
godz. 18.30: „Śladami Vincenza” – prezentacja filmu Waldemara Czechowskiego (Łódź)

Schola Teatru Wiejskiego Węgajty:
Nowe Kawkowo 27; 11-043 Wołowno
tel.: (089)5129471, fax: (089)5129297,
e-mail: scholaw1@wp.pl
Skrót artykułu: 

W dniach 14 – 16 czerwca 2002 roku odbędzie się w Górowie Iławeckim i Olsztynie międzynarodowa sesja pt. „Kanty i psalmy. Polsko – ukraińskie spotkania artystyczne”, organizowana przez Scholę Teatru Wiejskiego „Węgajty”. Założeniem projektu jest zbadanie polsko-ukraińskich związków kulturowych w XVI – XVII ww., których przejawem była ogromna popularność kompozycji muzycznych polskiego, czy szerzej, zachodnioeuropejskiego pochodzenia.

Dział: 

Dodaj komentarz!