Justyna Straczuk

„Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi”

Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013

Książka jest plonem długoterminowych badań etnograficznych prowadzonych w latach 1993-2001 we wsiach na pograniczu wyznaniowym w Polsce i na Białorusi. W centrum zainteresowania znalazły się tu dwa obszary życia społecznego lokujące się na granicy kultury i biologii - skupione wokół umierania i jedzenia - które przez swój bliski związek zarówno ze sferą sakralną, jak i codzienną doskonale ujawniają różne procesy tworzenia i neutralizowania symbolicznych granic między wyznaniami i między wyznawcami. W sposobach "obchodzenia się" ze śmiercią i wspominania zmarłych, w przestrzeni lokalnych cmentarzy i w nagrobnych inskrypcjach, a także w rozmaitych czynnościach i rytuałach przygotowywania, spożywania i dzielenia się jedzeniem, są wyrażane społeczne układy, kulturowe wzorce i naczelne wartości istotne w życiu mieszkańców pogranicznych wsi. "Cmentarz i stół" jest też opowieścią o dokonującej się zmianie kulturowej - stopniowym odchodzeniu od tradycyjnych form życia wspólnotowego, postępującej indywidualizacji i kulturowej unifikacji, której skutkiem jest przerwanie ciągłości przekazu międzypokoleniowego i zanik tradycyjnego chłopskiego etosu. Autorka, Justyna Straczuk jest antropolożką kultury, etnografką. Ukończyła polonistykę i etnologię na Uniwersytecie Warszawskim, doktoryzowała sie w 2005 roku w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, gdzie obecnie pracuje. Przez wiele lat prowadziła badania etnograficzne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. Obecnie jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki związanej z antropologią emocji oraz antropologią jedzenia.Dystrybucja:
www.wydawnictwoumk.pl
Skrót artykułu: Książka jest plonem długoterminowych badań etnograficznych prowadzonych w latach 1993-2001 we wsiach na pograniczu wyznaniowym w Polsce i na Białorusi. W centrum zainteresowania znalazły się tu dwa obszary życia społecznego lokujące się na granicy kultury i biologii - skupione wokół umierania i jedzenia - które przez swój bliski związek zarówno ze sferą sakralną, jak i codzienną doskonale ujawniają różne procesy tworzenia i neutralizowania symbolicznych granic między wyznaniami i między wyznawcami.

Dodaj komentarz!