Joszko Broda

Posłóchejcie kamaradzi

Płyta Joszka Brody oraz towarzyszącej mu polsko-węgierskiej grupy, w tym Pála Hávásreti, Pétera Éri, Józefa Brody. Krążek jest zapisem projektu muzycznego "Posłóchejcie kamaradzi" i jednym z elementów programu zatytułowanego "Brama Morawska", wykorzystującego jako podstawę potencjał kultury narodów Karpat. Koncepcja programu opiera się na 40-letnim doświadczeniu Józefa Brody (laureat Nagrody im. Oskara Kolberga) i dorobku artystycznym jego syna Joszka Brody. Spoiwem wszystkich zamierzeń nie jest ani muzyka gór, ani obrzędy, ani tradycja obszaru Karpat, z której wyrastają i na której opierają się w naturalny sposób, jako twórcy, autorzy programu, ale wysiłek docierania do korzeni wszelkiego zamysłu twórczego, niezależnie od obszaru zamieszkania oraz pochodzenia.

Dystrybucja:
Fundacja "Godne Życie";
ul. Biernackiego 22, 20-089 Lublin;
tel.: (0-81) 747 03 29 joszko.broda@fundacja.org.pl
http://www.fundacja.org.pl
Skrót artykułu: Płyta Joszka Brody oraz towarzyszącej mu polsko-węgierskiej grupy, w tym Pála Hávásreti, Pétera Éri, Józefa Brody. Krążek jest zapisem projektu muzycznego "Posłóchejcie kamaradzi" i jednym z elementów programu zatytułowanego "Brama Morawska", wykorzystującego jako podstawę potencjał kultury narodów Karpat.

Dodaj komentarz!