Jan Adamowski, „Tam na Podlasiu”

Lublin 1994

Prezentowana książka – „Tam na Podlasiu. Pieśni ludowe z gminy Borki i ich wykonawcy” jest publikacją naukową dokumentującą podlaski folklor. Zawiera teksty zebranych pieśni i dołączone do nich nuty. Są tu pieśni obrzędowe (doroczne, weselne, pogrzebowe), pieśni dziadowskie, wojenne i wojskowe oraz wierszowane legendy hagiograficzne. Najwięcej miłosnych. Nie zabrakło kołysanek – utworów bar-dziej zindywidualizowanych, związanych z repertuarem poszczególnych osób. Swoje miejsce znalazły tutaj sylwetki trzech indywidualnych wykonawców tamtejszego folkloru (między innymi Bronisława Kuśmierowskiego z Krasewa, przewodnika śpiewów pogrzebowych wykonywanych w okolicznych miejscowościach podczas nocnego czuwania przy zmarłym) i prezentacje czterech zespołów śpiewaczych (repertuar, dorobek artystyczny).

Dla wkraczających w świat podlaskiej tradycji umieszczono słowniczek osobliwszych wyrazów. Pozycja godna uwagi każdego miłośnika kultury ludowej. Dla folkowców – cenne archiwum.


BEW &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
Skrót artykułu: 

Prezentowana książka – „Tam na Podlasiu. Pieśni ludowe z gminy Borki i ich wykonawcy” jest publikacją naukową dokumentującą podlaski folklor. Zawiera teksty zebranych pieśni i dołączone do nich nuty.

Dział: 

Dodaj komentarz!