Hen, gdzie piaski i moczary, gdzie zielone zawsze bory.

Pieśni Puszczy Kurpiowska

Nagrania archiwalne ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN.
Polish Academy of Sciences. Institute of Arts. Folk Music Collection vol. 5
Wydawca płyty: Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte

Nagrania archiwalne ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN.Polish Academy of Sciences. Institute of Arts. Folk Music Collection vol. 5Wydawca płyty: Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte
Płyta, prezentująca najstarsze nagrania pieśni i muzyki Kurpiów Puszczy Zielonej jest swego rodzaju podróżą śladami księdza Władysława Skierkowskiego, którą odbyli z aparaturą nagrywającą dokumentaliści działający w ramach ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego. Nagrania (83 numery) pochodzą z dwóch wypraw terenowych, które odbyły się w roku 1952 i 1954. Wybór nagrań jest tylko niewielką, najstarszą (choć zapewne też i najcenniejszą) częścią nagrań dokonanych na Kurpiach. W większości są to warianty pieśni notowanych przez ks. Skierkowskiego, zaśpiewane ponownie po ponad dwudziestu latach – tym razem do mikrofonu. Na płycie zarejestrowano dawny tradycyjny repertuar wykonywany przez najstarszą generację Kurpiów – wielu wykonawców urodziło się w drugiej połowie XIX wieku. Na szczególną uwagę zasługują śpiewy Walerii Mierzejek (ur. w 1874 r.), Stanisława Brzozowego (ur. w 1901 r.) – „klasyka” śpiewu kurpiowskiego, czy pierwsze nagrania znanej z innych wydawnictw płytowych Walerii Żarnochowej.

Przechowywane w Zbiorach Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN najstarsze znane dziś rejestracje fonograficzne folkloru muzycznego Puszczy Zielonej po ponad pół wieku zostały zaprezentowane szerszemu gronu słuchaczy. Choć osią tematyczną prezentowanej płyty jest repertuar obrzędowy i weselny, to liczną grupę pieśni stanowi repertuar miłosny opowiadający o zalotach, kawalerce, miłości, stracie wianka, rozłące, odtrąceniu. W wyborze odnajdziemy również pieśni pasterskie, społeczno-rodzinne, kołysanki, piosenki dziecięce i dla dzieci i inne. Płytę zamykają pieśni nabożne: pasyjna oraz dwie pieśni śpiewane podczas czuwania przy ciele zmarłego podczas tzw. „pustych nocy”.Dystrybucja płyty:
Instytut Sztuki PAN, www.ispan.pl
Płyta będzie również dostępna jako załącznik do Katalogu wystawy pt. „Zakochany Chopin” w Muzeum Etnograficznym (17 XII 2009 – 30 V 2010)
Skrót artykułu: 

Nagrania archiwalne ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN.
Polish Academy of Sciences. Institute of Arts. Folk Music Collection vol. 5
Wydawca płyty: Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte

Płyta, prezentująca najstarsze nagrania pieśni i muzyki Kurpiów Puszczy Zielonej jest swego rodzaju podróżą śladami księdza Władysława Skierkowskiego, którą odbyli z aparaturą nagrywającą dokumentaliści działający w ramach ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego. Nagrania (83 numery) pochodzą z dwóch wypraw terenowych, które odbyły się w roku 1952 i 1954. Wybór nagrań jest tylko niewielką, najstarszą (choć zapewne też i najcenniejszą) częścią nagrań dokonanych na Kurpiach.

Dział: 

Dodaj komentarz!