Gody

Kolęda, kolęda. Na szczęście, na zdrowie…

Zapraszamy do uczestnictwa w ostatnim w tym roku spotkaniu z cyklu "Studenckich Spotkań z Tradycją". "Gody" to propozycja wysłuchania tradycyjnych kolęd, twórczego włączenia się w warsztaty wykonywania zabawek i ozdób choinkowych.

O tradycjach okresu Bożonarodzeniowego i kolędowaniu opowie Profesor Jerzy Bartmiński - wybitny znawca kultury tradycyjnej, etnolingwista i folklorysta. Spotkanie grudniowe będzie też okazją do podsumowania projektu rozpoczętego w 2008 roku.

Gody to staropolska nazwa dla okresu od świąt Bożego Narodzenia aż do trzech Króli. Nieodłącznym atrybutem tego czasu stała się kolęda. Zwyczaj kolędowania przywędrował do Polski przez Bałkany i Ruś. "Kolęda" w znaczeniu obecnym pojawiła się w XVI wieku w pieśniach religijnych. Kolęda jako termin pochodzi z języka łacińskiego - calendae oznaczając początek każdego miesiąca i roku (kalendarz juliański). Może oznaczać zarówno pieśń, jak i podarek. To niezwykły dar słowa przepełniający obrzędowość doroczną a w szczególności czas okresu zimowego. Różnorodność znaczenia kolędy i form kolędowania występuje na terenie całej Europy. W tworzeniu kolęd tradycyjnych w znacznej mierze uczestniczył sam lud, przez co występują w nich elementy zarówno świeckie, jak i religijne. Najstarszą formą kolędowania są kolędy życzące, które z kolei dzielą się na: gospodarskie, panieńskie oraz kawalerskie. Widowiska kolędnicze w swych podstawowych formach to zarówno formy już archaiczne - wprowadzanie żywych zwierząt do domu, jak i kolędowanie z tzw. "maszkarami"- imitacjami żywych stworzeń. Kolędowaniu towarzyszyły też różnego rodzaju atrybuty oraz formy teatralizowane, takie jak powszechnie znane Herody.

Organizowane od początku 2008 roku "Studenckie spotkania z Tradycją" to cykl imprez przewidziany tak, aby najpełniej oddawał specyfikę tradycyjnego roku obrzędowego. To wyjątkowa okazja do spotkania z autentycznymi twórcami ludowymi, muzykami i śpiewakami, okazja do uczestnictwa w warsztatach i prelekcjach tematycznych. Uczestnicy mają niejednokrotnie szansę unikatowego kontaktu z tradycyjną kulturą ludową.

Jest to kolejne przedsięwzięcie lubelskiego środowiska folkowego, skierowane nie tylko do studentów, ale do wszystkich zainteresowanych włączeniem się w twórcze działanie.

Organizacją spotkań zajmują się studenci UMCS - działający w ramach Orkiestry św. Mikołaja, Stowarzyszenia Animatorów Ruchu Folkowego oraz kołach naukowych - etnologów i folklorystów, kulturoznawców i etnolingwistów UMCS.


Spotkanie V z cyklu Studenckich Spotkań z Tradycją.
14 grudnia 2008, godz. 16.00, Mała Scena Akademickiego Centrum Kultury "Chatka Żaka" (Klub Festiwalowy), wstęp wolny

Skrót artykułu: 

Zapraszamy do uczestnictwa w ostatnim w tym roku spotkaniu z cyklu "Studenckich Spotkań z Tradycją". "Gody" to propozycja wysłuchania tradycyjnych kolęd, twórczego włączenia się w warsztaty wykonywania zabawek i ozdób choinkowych.

O tradycjach okresu Bożonarodzeniowego i kolędowaniu opowie Profesor Jerzy Bartmiński - wybitny znawca kultury tradycyjnej, etnolingwista i folklorysta. Spotkanie grudniowe będzie też okazją do podsumowania projektu rozpoczętego w 2008 roku.

Dodaj komentarz!