Folk Music Collection vol. 1

"Early Post-War Polish Folk Music Recordings /1945-1950/

Jeszcze w maju b.r. ukaże się najnowsza płyta z archiwalnymi nagraniami polskiej muzyki tradycyjnej ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN. Tym razem będą to pierwsze powojenne rejestracje muzyki ludowej z Wielkopolski, Opoczyńskiego, Rzeszowskiego i z Lubelszczyzny dokonane w latach 1945- 1950. W przypadku trzech ostatnich regionów są to pierwsze nagrania dźwiękowe muzyki tradycyjnej przeprowadzone na tych terenach.

Pomimo słabej niejednokrotnie jakości technicznej omawiane nagrania stanowią bezcenny dokument i źródło wiedzy o autentycznej kulturze muzycznej wsi sprzed okresu stylizacji, przemian a nawet zaniku tradycji. Repertuar utrwalony w nagraniach przekazali wykonawcy, spośród których większość urodziła się w drugiej połowie XIX wieku.

Dystrybucja:
www.ispan.pl
Skrót artykułu: Jeszcze w maju b.r. ukaże się najnowsza płyta z archiwalnymi nagraniami polskiej muzyki tradycyjnej ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN. Tym razem będą to pierwsze powojenne rejestracje muzyki ludowej z Wielkopolski, Opoczyńskiego, Rzeszowskiego i z Lubelszczyzny dokonane w latach 1945- 1950. W przypadku trzech ostatnich regionów są to pierwsze nagrania dźwiękowe muzyki tradycyjnej przeprowadzone na tych terenach.

Dodaj komentarz!