Fetysze

Tomasz Rolniak

Wystawa "Fetysze" prezentuje kompozycje Tomasza Rolniaka wykonane z pomalowanych drewienek, klocków, kamieni, gałązek, a nawet całych drzew. To instalacje malarskie, których forma jest świadomie archaizowana, malowana atechnicznie. Artysta poprzez rytuały swoich instalacji powraca jak gdyby do źródeł i miejsc kulturowych, w których rodziła się słowiańska tradycja - do ich duchowej kolebki. Tomasz Rolniak pisze: "Fetysz jest uważany za wcielenie bóstwa w przedmiot naturalny, np. kamień, drzewo, lub wytworzony, np. figurka, wisiorek. Fetyszowi przez odpowiednie znakowanie lub podpis przypisywano magiczną moc". W twórczości artysty profesor Tadeusz Gustaw Wiktor z Zakładu Malarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego odnajduje utajony protest, niezgodę na współczesny blichtr cywilizacyjny, na postępującą modernizację świata, na jego globalizację, za którą idzie degeneracja natury i kultury. W pracach Rolniaka dopatruje się tęsknoty za prostym, duchowo czystym światem, którego nie skaził jeszcze postęp techniczny, światem o pierwotnej, przejrzystej obyczajowości. "Fetysze Rolniaka jako ścinki, fragmenty drzew (i kamieni), ozdobione magicznym zapisem, można skojarzyć ze znaleziskami archeologicznymi, z łupkami glinianych i ceramicznych naczyń. W muzeach eksponuje się je jedno obok drugiego, na kawałku sukna" - pisze o wystawie profesor Tadeusz Gustaw Wiktor. (…) Tomasz Rolniak, chodząc po podkarpackiej ziemi, zbiera jej święte ścinki, kamyki, drwa, gałązki, które etykietuje swymi barwami, swoimi znakami, swoim pismem."

Tomasz Rolniak
Absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom obronił w Pracowni Malarstwa profesora Tadeusza Gustawa Wiktora w 2008. Laureat licznych nagród i wyróżnień. Artysta o niespożytej energii twórczej. Inicjator wielu znaczących pokazów malarstwa i rysunku młodych adeptów sztuki. Aktywnie działał w Kole Młodych RAZEM (przy Wydziale Sztuki UR), którego podczas studiów był prezesem.

Mała Scena "Chatka Żaka"
Otwarcie wystawy 10.12.2010, godz. 18.00, wstęp wolny

Skrót artykułu: 

Wystawa "Fetysze" prezentuje kompozycje Tomasza Rolniaka wykonane z pomalowanych drewienek, klocków, kamieni, gałązek, a nawet całych drzew. To instalacje malarskie, których forma jest świadomie archaizowana, malowana atechnicznie. Artysta poprzez rytuały swoich instalacji powraca jak gdyby do źródeł i miejsc kulturowych, w których rodziła się słowiańska tradycja - do ich duchowej kolebki. Tomasz Rolniak pisze: "Fetysz jest uważany za wcielenie bóstwa w przedmiot naturalny, np. kamień, drzewo, lub wytworzony, np. figurka, wisiorek. Fetyszowi przez odpowiednie znakowanie lub podpis przypisywano magiczną moc".

Dodaj komentarz!