Festiwale bardziej odpowiedzialne

Kodeks Odpowiedzialnych Festiwali

Fot. tyt. G. Kawka

Mikołajki Folkowe, festiwal lubelskiej „Chatki Żaka”, był jednym z inicjatorów spotkania, na którym opracowano Kodeks Odpowiedzialnych Festiwali. Tym samym kilkanaście festiwali i organizatorów wydarzeń z całej Polski zadeklarowało współpracę i działania zmierzające w kierunku zrównoważonego rozwoju.

W dniach 8–9 lutego 2020 roku z całej Polski do Chutoru Gorajec przyjechali organizatorzy festiwali, a także przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych, samorządowych i grup nieformalnych. Głównym celem zjazdu było nawiązanie współpracy w celu wykorzystania synergii doświadczeń i działań do rozwiązania problemów, z którymi borykają się osoby organizujące wydarzenia. W wyniku dwudniowych warsztatów opracowano zbiór ogólnych zasad i dobrych praktyk, dotyczących ekologii i kontaktów ze społecznością, którymi warto kierować się przy planowaniu imprez.
Wśród uczestników spotkania znalazły się różnego rodzaju inicjatywy: Cieszanów Rock Festiwal, Pannonica Festival, Festiwal Folkowisko, Festiwal Didgeridoo „Dźwięki z Korzenia”, Festiwal Wędrowiec, Zlot Przyjaciół Karczaka oraz Mikołajki Folkowe, które jako najstarszy festiwal muzyki folkowej w Polsce wiele wniosły do dyskusji, zważywszy na wieloletnie doświadczenie zespołu. Również ze względu na wyróżniających je spośród innych tego typu wydarzeń organizatorów – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i środowisko studenckie – Mikołajki wniosły ważny głos do debaty nad relacjami ze społecznością oraz uczestnikami, którzy są wyjątkowi. Większość widowni składa się z młodych ludzi, studentów, dla których festiwal jest nie tylko świętem muzyki folkowej, podanej w atrakcyjny i nowatorski sposób, ale także formą nauki i poznania kultury tradycyjnej oraz przekazywanych przez nią wartości.
W czasie spotkania podkreślano potrzebę budowania i promowania odpowiedzialnych relacji ze środowiskiem, społecznością festiwalową oraz z sąsiadami. W wyniku prac powstał dokument, który: „jest drogowskazem dla twórców wydarzeń, jakimi są zarówno organizatorzy, jak i cała festiwalowa społeczność”. Pomysłodawcy liczą, że dzięki tej deklaracji będą mogli się rozwijać w sposób zrównoważony, doskonalić, a także wzajemnie inspirować.
– Wśród nas (inicjatorów kodeksu) dominują organizatorzy imprez o tematyce z pogranicza folku, kultury tradycyjnej i ekologii, głównie rezydujących na wschodzie Polski: to wydarzenia, które odbywają się często w małych miejscowościach, zmieniając ich codzienny rytm życia, zauważalnie wpływając przez to na otoczenie. Organizatorzy takich wydarzeń są szczególnie wyczuleni na dbałość o środowisko oraz relacje z sąsiadami i ich potrzeby– mówi Maciej Piotrowski ze Stowarzyszenia Folkowisko, jeden z inicjatorów spotkania.
Kodeks Odpowiedzialnego Festiwalu oparto na czterech filarach.
Pierwszym z nich są relacje z sąsiadami. Podkreślono świadomość oddziaływania wydarzeń/festiwali na lokalną społeczność oraz potrzebę wspierania jej, a także promocji miejscowej kultury i tradycji.
Kolejny filar to troska o środowisko naturalne. Twórcy kodeksu zwracają uwagę m.in. na segregację odpadów, zmniejszenie ilości zużywanej wody, wspólne przejazdy, a także edukację ekologiczną.
Trzecim filarem są relacje z uczestnikami. Inicjatorzy kodeksu podkreślają istotę przejrzystej komunikacji festiwalowych zasad oraz angażowania uczestników w odpowiedzialne współtworzenie wydarzeń.
Ostatni filar dotyczy współpracy festiwali. Organizacje planują, że – dla osiągnięcia swoich celów – będą wymieniać się zasobami oraz dzielić rozwiązaniami i doświadczeniami.
Wszyscy zgromadzeni zgodnie podkreślali potrzebę współpracy na wielu płaszczyznach oraz wyrażali nadzieję, że powstały dokument będzie przyczynkiem do kolejnych, pozytywnych zmian. „Jesteśmy organizatorami festiwali i wydarzeń, którym zależy na budowaniu i promowaniu odpowiedzialnych relacji ze środowiskiem, społecznością festiwalową i sąsiadami” – stwierdzono w preambule Kodeksu.
Kodeks Odpowiedzialnego Festiwalu został opracowany i podpisany przez przedstawicieli następujących wydarzeń i organizacji: Cieszanów Rock Festiwal wspólnie z organizowaną w jego ramach inicjatywą CITY NGO, Ethnopolana, Festiwal Didgeridoo „Dźwięki z Korzenia” (organizator: stowarzyszenie DidjeridooPL), Festiwal KooPermatywy (organizator: Edukacyjne Centrum Ogrody Permakultury), Festiwal Smaków, Folkobranie, Festiwal i Stowarzyszenie Folkowisko, Fundacja Q, Inicjatywa LWL, Mikołajki Folkowe (organizatorzy: Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” i Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego), Muzeum Opowieści, Nowa Ziemia, Kraina Bugu, Pannonica Festival oraz Zlot Przyjaciół Karczaka (organizator: Biebrzańska Ekoturystyka na Karczaku).
Organizacje planują współdziałać i wspierać się nawzajem w ramach powstającej/rodzącej się sieci odpowiedzialnych festiwali.
– Planujemy współdziałać i wspierać się nawzajem. Organizacje utożsamiające się z ideą zachęcamy do przyjęcia Kodeksu jako drogowskazu dla swoich inicjatyw i przyłączenia się do nieformalnej sieci odpowiedzialnych festiwali, czyli organizacji deklarujących chęć działania w oparciu o Kodeks Odpowiedzialnych Festiwali – mówi Maciej Piotrowski ze Stowarzyszenia Folkowisko, jeden z inicjatorów spotkania.

Agnieszka Matecka-Skrzypek

Więcej informacji o Kodeksie/inicjatywie:
www.odpowiedzialnefestiwale.pl
odpowiedzialnefestiwale@gmail.com
www.facebook.com/odpowiedzialnefestiwale

Sugerowane cytowanie: A. Matecka-SkrzypekFestiwale bardziej odpowiedzialne, "Pismo Folkowe" 2020, nr 146-147 (1-2), s. 15.

Skrót artykułu: 

Mikołajki Folkowe, festiwal lubelskiej „Chatki Żaka”, był jednym z inicjatorów spotkania, na którym opracowano Kodeks Odpowiedzialnych Festiwali. Tym samym kilkanaście festiwali i organizatorów wydarzeń z całej Polski zadeklarowało współpracę i działania zmierzające w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Fot. G. Kawka

Dział: 

Dodaj komentarz!