Dzikie Życie

miesięcznik poświęcony ochronie dzikiej przyrody

Dzikie Życie jest jedynym pismem w Polsce, które poświęcone jest bezkompromisowej obronie dzikiej przyrody, wiele miejsca i uwagi poświęca ochronie naturalnych, nieprzekształconych obszarów przyrodniczych, stając się forum i trybuną osób, którym bliskie są ideały zachowania bioróżnorodności.

W każdym numerze można dowiedzieć się o:
- najważniejszych problemach ekologicznych w kraju i na świecie;
- miejscach eksploatacji środowiska;
- poglądach intelektualistów i osób publicznych na problemy ochrony przyrody;
- filozoficznych aspektach ochrony przyrody;
-poczynaniach urzędników państwowych i służb ochrony przyrody.

Pismo powstało w 1994 roku by nagłośnić działania zmierzające do ochrony ostatniego w Europie nizinnego lasu o cechach pierwotnym,jakim jest Puszcza Białowieska.Od tamtej pory objęło patronatem medialnym wiele inicjatyw o podobnym charakterze, takich jak:utworzenie na ostatnim w Polsce fragmencie naturalnego lasu pogórza Turnickiego Parku Narodowego (Pogórze Przemyskie), ochrona dużych drapieżników – wilka i rysia, zakusy na zniszczenie doliny Rospudy, sprawa rozbudowy kolej linowej na Kasprowy Wierch w Tatrach i wiele, wiele innych.Przez lata na łamach „Dzikiego Życia” gościło wielu znanych ludzi, m.in. Artur Barciś, KrzysztofCzyżewski, Wojciech Eichelberger, Stanisław Lem, Peter Matthiessen, Arne Naess, Jurek Owsiak, RenataPrzemyk, John Seed, Olga Tokarczuk, Beata Tyszkiewicz, Maciej Żurawski i wiele innych osób.

Czytając Dzikie Życie wspierasz działania na rzecz zachowania najcenniejszych miejsc polskiej przyrody.Wydawcą miesięcznika jest Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, które powstało w 1990 r. Pracownia odwołuje się do założeń filozofii ekologii głębokiej, podkreślającej szacunek do wszelkich form życia. Za najważniejszy cel uznaje obronę dzikiej przyrody, najcenniejszych obszarów przyrodniczych.

Pracownia prowadziła wiele kampanii na rzecz cennych obszarów i gatunków – broniła Puszczy Białowieskiej, Tatr; walczyła o ochronę dużych drapieżników, utworzenie Turnickiego Parku Narodowego,w obronie Doliny Rospudy. Zajmuje się monitoringiem szkodliwych inwestycji turystyki masowej w górach oraz podejmuje działania dla ochrony wartości przyrodniczych przy budowanych drogach szybkiego ruchu i autostradach.

Prowadzi działalność edukacyjną,której celem jest budzenie szacunku do wszelkich form życia. Stowarzyszenie wielokrotnie zdobywało prestiżowe nagrody za swoją działalność.Dzikie Życie
ˇ ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
ˇ tel./fax: 033 817 14 68
ˇ tel. 033 818 31 53
ˇ redakcja@pracownia.org.pl
ˇ www.pracownia.org.pl/dzikie-zycie
Skrót artykułu: 

"Dzikie Życie" jest jedynym pismem w Polsce, które poświęcone jest bezkompromisowej obronie dzikiej przyrody, wiele miejsca poświęca ochronie naturalnych, nieprzekształconych obszarów przyrodniczych, stając się forum i trybuną osób, którym bliskie są ideały zachowania bioróżnorodności.

Dodaj komentarz!