Dziedzictwo fonograficzne

Instytut Sztuki PAN był po raz drugi organizatorem konferencji naukowej pn. „Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie”, która odbyła się w Warszawie 27 września 2016 roku. Tak jak poprzednio, w spotkaniu wzięły udział osoby zajmujące się gromadzeniem, dokumentacją i upowszechnianiem polskiej muzyki tradycyjnej.
Konferencja została podzielona na dwie części. W pierwszej zaprezentowano wybrane kolekcje fonograficzne. Katarzyna Janczewska-Sołomko (Biblioteka Narodowa, Zbiory Dźwiękowe i Audiowizualne) przedstawiła wybrane nagrania polskiej muzyki ludowej ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Karolina Skalska (Biblioteka Narodowa, Zbiory Dźwiękowe i Audiowizualne) opowiedziała o kolekcji polskich nagrań dźwiękowych w Bibliotece Muzeum Polskiego w Chicago. Franciszkowi Kotuli, jego osobie, badaniom oraz kolekcji nagrań zgromadzonych w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie poświęcone były wystąpienia Elżbiety Dudek-Młynarskiej i Emilii Jakubiec-Lis (Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie) oraz Barbary Śnieżek (Narodowy Instytut F. Chopina). Ewelina Grygier (IS PAN) zaprezentowała kolekcję nagrań Wacława Tuwalskiego z Woli Osowińskiej. O zbiorach Stanisława Woźnicy z okolic Mińska Mazowieckiego opowiedział Piotr Dorosz (IS PAN). Referatem kończącym część pierwszą było wystąpienie Weroniki Grozdew-Kołacińskiej (IS PAN), która skupiła się na prezentacji i możliwościach wykorzystania elektronicznej bazy danych Zbiorów Fonograficznych IS PAN w badaniach naukowych nad polskim śpiewem tradycyjnym.
W części drugiej referenci poruszyli problematykę związaną z zagadnieniami dotyczącymi opracowania, udostępniania oraz informatyzacji zbiorów dźwiękowych. Sonia Wronkowska (Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Muzycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) omówiła metody obróbki nagrań dźwiękowych. Maria Wróblewska (Biblioteka Narodowa, Zbiory Dźwiękowe i Audiowizualne) zaprezentowała sposoby opisu i katalogowania nagrań dźwiękowych i filmów. Monika Mandau i Wojciech Barcikowski (Polskie Radio, Archiwum PR) zapoznali słuchaczy ze zbiorami polskiej muzyki ludowej, które znajdują się w Archiwum Polskiego Radia w Warszawie. Katarzyna Plewka (Narodowe Archiwum Cyfrowe) omówiła zasady funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA), a Andrzej Klubiński (Archiwum Polskiej Akademii Nauk) swoje wystąpienie poświęcił analizie elementów opisu dokumentów dźwiękowych w świetle standardów EAD. Jacek Jackowski (IS PAN) zaprezentował system opracowania i sposoby udostępniania zasobów cyfrowych znajdujących się w Zbiorach Fonograficznych IS PAN. Konferencję zamknął referat Anny Walkowiak (IS PAN), która skupiła się na zagadnieniach związanych z zapisem gwarowym pieśni w publikacjach wydawanych przez IS PAN. Spotkanie plenarne zakończyła dyskusja poświęcona tematowi przewodniemu spotkania.
Uczestnicy konferencji mieli okazję nabyć wydawnictwa płytowe i książkowe m.in. poświęcone zagadnieniom fonografii i digitalizacji oraz wysłuchać koncertu Kapeli Dorosza.

Beata Maksymiuk-Pacek

specjalista z Pracowni „Archiwum Etnolingwistyczne” UMCS.

Skrót artykułu: 

Instytut Sztuki PAN był po raz drugi organizatorem konferencji naukowej pn. „Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie”, która odbyła się w Warszawie 27 września 2016 roku. Tak jak poprzednio, w spotkaniu wzięły udział osoby zajmujące się gromadzeniem, dokumentacją i upowszechnianiem polskiej muzyki tradycyjnej.

Dział: 

Dodaj komentarz!