Dziczka

„Kolędy z Podlasia”

Zespół Dziczka powstał w 2006 w Warszawie z grupy przyjaciół, miłośników muzyki tradycyjnej. Założycielem i liderem grupy jest Tetiana Sopiłka, ukraińska etnomuzykolog, przez wiele lat związana z zespołem Drewo. Na drugi już album grupy składają się tradycyjne pieśni zimowego cyklu obrzędowego z północnego Podlasia - granicy zasięgu północno-zachodniego obszaru ukraińskiej etnografii, który obecnie znajduje się na terytorium Polski. Stylistyka muzyczna utworów zawartych na płycie jest zróżnicowana: od archaicznych monodycznych deklamacji do złożonych wielogłosowych pieśni pochodzących z XIX i XX wieku. Zimowy repertuar mieszkańców północnego Podlasia tworzą kolędy, noworoczne pieśni oraz "hohotuchy" (tak nazywają się noworoczne teatralne widowiska z kozą, koniem lub żurawiem oraz pieśni, jakie im towarzyszą). Pieśni śpiewało się na Boże Narodzenie i Nowy Rok, chodząc od chaty do chaty, chwaląc i winszując gospodarzom, życząc im zdrowia i dobrobytu. U podstawy tych obchodów leżała dawna wiara w to, że życzenia wypowiedziane w okresie Noworocznym miały się spełnić. Ze względu na swoje początki kolędowanie jest zwyczajem pozacerkiewnym, powstałym jeszcze w czasach pogańskich. Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa do tradycyjnych świeckich motywów doszły nowe, religijne.Dystrybucja:
www.folk.pl
Skrót artykułu: Zespół Dziczka powstał w 2006 w Warszawie z grupy przyjaciół, miłośników muzyki tradycyjnej. Założycielem i liderem grupy jest Tetiana Sopiłka, ukraińska etnomuzykolog, przez wiele lat związana z zespołem Drewo. Na drugi już album grupy składają się tradycyjne pieśni zimowego cyklu obrzędowego z północnego Podlasia - granicy zasięgu północno-zachodniego obszaru ukraińskiej etnografii, który obecnie znajduje się na terytorium Polski.

Dodaj komentarz!