David Souden

"Pielgrzymki. Dwadzieścia podróży duchownych"

Warszawa 2008, ISBN: 978-831-110-88-68

Obce kultury można poznawać na różne sposoby. Jednym z nich jest docieranie do miejsc otaczanych szczególnym kultem religijnym, wiele mówiącym o potrzebach duchowych danych społeczności i wzorcach zachowań przyjętych w ich kulturach. W prezentowanej publikacji - wydanej niedawno nakładem "Bellony" - zostało przybliżonych dwadzieścia tego typu miejsc z całego świata.

Książka jest dobrym "pretekstem" do zastanowienia się nad zjawiskiem pielgrzymowania w całej jego rozciągłości historycznej i kulturowej. Autor przypomina, że pielgrzymowanie to poszukiwanie duchowości, pisząc: Miejsca kultu religijnego zawsze przyciągały niezliczone rzesze pielgrzymów, czy to katolików w Lourdes lub Rzymie, czy wyznawców hinduizmu podczas Maha Kumbhamela w Allahabadzie, czy muzułmanów w Mekce. [...] Pielgrzymki służą wielorakim celom. Na przykład, dla starszych wyznawców prawosławia w Grecji, którzy udają się do Jerozolimy, to rodzaj rytualnego odejścia, przygotowującego osobnika do prawdziwej śmierci. Dla wyznawców hinduizmu kąpiących się w świętych wodach Gangesu to nadzieja na przerwanie zaklętego koła reinkarnacji. Dla buddystów kontemplujących ogrody świątyni w Kioto to możliwość refleksji i poznania samego siebie. Ta bogato ilustrowana książka-album może być celnym wstępem do poznawania religii świata.Skrót artykułu: 

Warszawa 2008, ISBN: 978-831-110-88-68

Obce kultury można poznawać na różne sposoby. Jednym z nich jest docieranie do miejsc otaczanych szczególnym kultem religijnym, wiele mówiącym o potrzebach duchowych danych społeczności i wzorcach zachowań przyjętych w ich kulturach. W prezentowanej publikacji - wydanej niedawno nakładem "Bellony" - zostało przybliżonych dwadzieścia tego typu miejsc z całego świata.

Autor: 
Dział: 

Dodaj komentarz!