Dautenis

(Suwalszczyzna)

Ponownie na "Mikołajkach Folkowych" zagości Dautenis, jeden z laureatów konkursu "Scena Otwarta" w 2005 roku. W uzasadnieniu tego wyróżnienia jury podkreśliło znakomite wykorzystanie możliwości głosu i tradycyjnego repertuaru oraz podjęcie przez zespół prób nowych aranżacji.

Określenie Dautenis dla muzyków jest symbolem odgrzebywania zapomnianych przez lata nazw, słów, symboli, pieśni i melodii. Takim niezwykłym słowem, odtworzonym przez językoznawców w języku Jaćwięgów, jest nazwa dwóch jezior, obecnie nazywanych Dowcień (dawniej Dautenis). Dautenis miało oznaczać tyle co "szybko, mocno zamarzające jezioro". Ludzie mieszkający całe życie nad obecnymi Dowcieniami opowiadają, że zimą można po nich jeździć końmi i sankami znacznie wcześniej, niż po innych jeziorach w okolicy. Inne, mniej naukowe, ale równie intrygujące wyjaśnienie tajemniczo brzmiącej nazwy, to "jezioro duchów", czyli jaćwięskich Daus. Ponoć pogańscy Bałtowie wierzyli, że dusze ludzkie po śmierci na czas oczyszczenia zamieszkują w świętych jeziorach lub rzekach...

Zespół (Monika Chomicz - śpiew; Małgorzata Makowska - śpiew, flety, harmonia pedałowa; Piotr Fiedorowicz - gitara, śpiew, skrzypce; nieco później do grupy dołączyła Agnieszka Sroczyńska - gadułka, skrzypce) powstał jesienią 2004 roku w Dowspudzie i wykonuje tradycyjną muzykę Suwalszczyzny. Muzyka Dautenis jest surowa, ale jednocześnie bardzo pogodna. Zwracają uwagę wyważone, dalekie od nachalności aranżacje i czyste głosy śpiewaczek.

Sala widowiskowa - 8 XII 2006 (piątek), godz. 21.00

Skrót artykułu: 

Ponownie na "Mikołajkach Folkowych" zagości Dautenis, jeden z laureatów konkursu "Scena Otwarta" w 2005 roku. W uzasadnieniu tego wyróżnienia jury podkreśliło znakomite wykorzystanie możliwości głosu i tradycyjnego repertuaru oraz podjęcie przez zespół prób nowych aranżacji.

Dodaj komentarz!