Czy wyjście folku z cienia uchroni folklor od zapomnienia?

Pozytywny odbiór publikacji pt. "Twórczość ludowa, niech się pod strzechą nie chowa!", która była owocem konferencji, będącej integralną częścią XVI Festiwalu Wielu Kultur i Narodów "Z wiejskiego podwórza" 2011, zachęcił nas do kontynuacji podjętego tematu. Zdajemy sobie sprawę, iż problematyka jest głębsza i treści zawarte w publikacji nie udzielają odpowiedzi na nurtujące nas pytania, dlatego naszym zamiarem było sprowokowanie dyskusji i zaangażowanie w nią większego gremium. Pragniemy, aby do dyskusji włączyli się wszyscy, którym bliska jest tematyka "folkowego folkloru" i "folklorystycznego folku". Krocząc dalej, podjęliśmy wysiłek zorganizowania kolejnego spotkania-konferencji, której myślą przewodnią są losy muzyki folklorystycznej i rezultaty, jakie daje jej transformacja. Konferencja miała miejsce w Czeremsze w dniu 20.07.2012 roku i tak jak ubiegłoroczna była elementem Festiwalu Wielu Kultur i Narodów "Z wiejskiego podwórza", wpisana w projekt VISEGRAD WAVE.

Toczące się rozmowy utwierdziły nas w przekonaniu, jak bardzo potrzebne są tego typu spotkania. Różnorodność i bogactwo opinii wciąż pozostawia otwarte drzwi w tym temacie. Nie łatwo będzie je domknąć, uzyskując jednoznaczną odpowiedź. Przemiana pokoleniowa pokazuje nowe spojrzenie na kulturę ludową, odkrywając świeże formy muzyczne, zwane często "folkiem". Korzystając z uczestnictwa w festiwalu zagranicznych przedstawicieli, zaprosiliśmy do dyskusji dziennikarzy, artystów, managerów, folklorystów i folkowców z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Białorusi i Ukrainy. Mamy nadzieję, że ich punkt widzenia pozwoli spojrzeć na temat z innej perspektywy. Jak mówi powiedzenie: "jeśli uczyć się na błędach, najlepiej na cudzych". Dostrzegliśmy kilka ciekawych rozwiązań, które można by zaszczepić na naszym rodzimym gruncie.

Dziękujemy serdecznie osobom zajmującym się muzyką ludową od strony teoretycznej i praktycznej za obecność na naszej konferencji, jak również za podzielenie się swoimi przemyśleniami. Jednocześnie musimy stwierdzić, iż spodziewaliśmy się liczniejszego grona przedstawicieli "branży". Jednak nie składamy broni, chcemy organizować podobne spotkania w przyszłości, licząc na aktywny udział, a co za tym idzie - burzliwą i konstruktywna dyskusję.

Mamy nadzieję, że w pewnym stopniu udało nam się rozwiać wątpliwości dotyczące przyszłości folkloru w jego nieskażonej niczym formie. Na pewno chętnych do podjęcia dyskusji na podobny temat jest więcej. Czujemy niedosyt, że nie udało się nam zaprosić wszystkich do dyskusji. Tym bardziej zachęcamy gorąco do lektury. Liczymy na uwagi czytelników, nie oczekujemy tylko i wyłącznie pochwał. Każdy głos zabrany w powyższej sprawie, będzie dla nas wartościowy. Akceptacja lub negacja naszych działań będzie miała dla nas ogromne znaczenie. Najgorszą rzeczą będzie dla nas, jeśli nasze działania przejdę bez echa. Mamy nadzieję, że w przyszłości możliwe będzie stworzenie programu, który oparty na solidnych fundamentach, pomoże ocalić twórczość ludową. Jesteśmy świadomi, że ważną rolę musi odegrać "Państwo". Jest bardzo wiele pytań, na które należy znaleźć konstruktywna odpowiedź. Nie bójmy się ich stawiać. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze w 2012 roku postawiło sobie następujące: "czy wyjście folku z cienia uchroni folklor od zapomnienia?". Prosimy serdecznie czytelników "Gadek z Chatki" o ich osobiste zdanie.

Skrót artykułu: 

Pozytywny odbiór publikacji pt. „Twórczość ludowa, niech się pod strzechą nie chowa!”, która była owocem konferencji, będącej integralną częścią XVI Festiwalu Wielu Kultur i Narodów „Z wiejskiego podwórza” 2011, zachęcił nas do kontynuacji podjętego tematu. Zdajemy sobie sprawę, iż problematyka jest głębsza i treści zawarte w publikacji nie udzielają odpowiedzi na nurtujące nas pytania, dlatego naszym zamiarem było sprowokowanie dyskusji i zaangażowanie w nią większego gremium. Pragniemy, aby do dyskusji włączyli się wszyscy, którym bliska jest tematyka „folkowego folkloru” i „folklorystycznego folku”. Krocząc dalej, podjęliśmy wysiłek zorganizowania kolejnego spotkania-konferencji, której myślą przewodnią są losy muzyki folklorystycznej i rezultaty, jakie daje jej transformacja. Konferencja miała miejsce w Czeremsze w dniu 20.07.2012 roku i tak jak ubiegłoroczna była elementem Festiwalu Wielu Kultur i Narodów „Z wiejskiego podwórza”, wpisana w projekt VISEGRAD WAVE.

Dodaj komentarz!