Czesław Pietkiewicz

„Kultura społeczna Polesia Rzeczyckiego”

Pełna wersja artykułu znajduje się w papierowym wydaniu Pisma Folkowego. Zapytaj o numery archiwalne lub pobierz (jeśli jest dostępny) plik PDF z numerem pisma. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się ze skrótem artykułu.

Możesz również przeczytać inne artykuły tego autora (jeśli dostępne - kliknij w nazwisko poniżej) lub zapoznać się z innymi artykułami z tego działu (jeśli dostępne - kliknij w nazwę działu poniżej),

Skrót artykułu: 

Czesław Pietkiewicz należy do grona badaczy kultury ludowej Polesia, którzy związani są z początkami polskiej etnologii. Jest autorem kilkunastu artykułów i książek o tej tematyce.

Dodaj komentarz!