Cymbały znane i nieznane

„Cymbały znane i nieznane” to dwupłytowe wydawnictwo prezentujące sztukę gry na cymbałach – tradycyjnym instrumencie, charakterystycznym między innymi dla Podkarpacia. Jego premiera odbyła się 2 września 2020 roku.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach realizowanego międzynarodowego projektu ARTISTIC wsparła wydanie albumu instrumentalnego z kompozycjami na cymbałach rzeszowskich w wykonaniu Michała Rydzika i jego uczniów. Projekt obejmował nagranie tradycyjnych melodii oraz utworów współczesnych, z zachowaniem historycznego brzmienia instrumentu.
W projekcie realizowanym od 1 lipca 2017 roku do 30 sierpnia 2020 roku w ramach Osi priorytetowej: Zasoby naturalne i kulturowe Programu Interreg Central Europe, przez partnerstwo składające się z jedenastu instytucji z ośmiu regionów Europy Środkowej podjęto działania mające za zadanie waloryzację zasobów niematerialnego dziedzictwa kulturowego (NDK) dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym w regionach Europy Centralnej.
Obszar ten jest bogaty w dziedzictwo kulturowe kształtowane na przełomie wieków pod wpływem historii, sztuki, religii i działalności człowieka. Głównym wyzwaniem, na które odpowiada projekt ARTISTIC, jest zidentyfikowanie, wybór i waloryzacja najbardziej obiecującego niematerialnego dziedzictwa kulturowego w celu wzmocnienia tożsamości i rozwoju Europy Centralnej. Jak wynika z wdrażania unijnego Mechanizmu Gwarancji Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego z 2016 roku, brak jest zasobów finansowych i specjalistycznej wiedzy wśród operatorów kultury i społeczeństwa, które pozwoliłyby zaspokoić oczekiwania finansowe umożliwiające rozwijanie i zarządzanie projektami kulturalnymi, co często powoduje nietrwałość realizowanych w tym zakresie przedsięwzięć.
Założeniem projektu ARTISTIC jest zmiana dotychczasowych warunków, poprawa relacji między instytucjami kultury, społeczeństwem i operatorami finansowymi oraz wsparcie tych grup w celu poprawy jakości ich działań w odniesieniu do waloryzacji dziedzictwa oraz zwiększenia trwałości lokalnych/regionalnych projektów. Model wypracowywany w ramach projektu ARTISTIC ma na celu z jednej strony poprawę kompetencji twórców niematerialnego dziedzictwa kulturowego w zakresie wdrażania i rozwijania projektów o większej zdolności biznesowej, a z drugiej – pomoc w tworzeniu okazji umożliwiających dopasowanie pomysłów z zakresu dziedzictwa do oczekiwań potencjalnych inwestorów, łącząc w ten sposób aspekty kulturowe i marketingowe.
Na terenie województwa podkarpackiego wyselekcjonowano 10 najbardziej obiecujących pomysłów biznesowych związanych z NDK. Zostały wybrane w następujących sektorach: tradycyjne rzemiosła; tradycje i wyrażenia ustne; kultura i sztuki widowiskowe; zwyczaje społeczne, wydarzenia rytualne i świąteczne; wiedza i praktyki związane z naturą. Najciekawsi pomysłodawcy wzięli udział w szkoleniu oraz otrzymali bezpłatny spersonalizowany program szkoleniowy w celu opracowania skutecznej kampanii crowdfundingowej, sprzyjającej rozwojowi ich twórczości artystycznej na Podkarpaciu. Ostatecznie komisja wybrała 5 pomysłów na biznes, wśród których zrealizowano 3 kampanie z uwagi na potencjał pomysłu.
Była to pierwsza tego typu kampania w regionie. Wniosła nowe spojrzenie na cele i narzędzia niezbędne we współpracy z lokalną społecznością i podmiotami z regionu, aby pomagać twórcom w realizacji ich pomysłów na rzecz zachowania i promocji tradycji. Efektem kampanii crowdfundingowej jest m.in. album „Cymbały znane i nieznane”, która była częścią akcji pilotażowej w ramach projektu.
Najbardziej pożądanym efektem projektu ARTISTIC, który udało się osiągnąć, jest wypracowanie integracji środowiska dla niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które wpisuje się w niezwykle ważną potrzebę ochrony bogactwa kultury europejskiej w jej różnych przejawach. Biorąc pod uwagę, że czynnikiem wpływającym na skuteczną realizację projektów jest stabilność finansowa i organizacyjna, w ramach priorytetu wypracowano połączenie finansowania społecznościowego, które angażuje różne grupy wsparcia, w tym: społeczeństwo, operatorów finansowych, instytucje kultury. Finansowanie społecznościowe staje się popularnym modelem biznesowym, pozwalającym zgromadzić fundusze, dotrzeć z produktem do wybranej grupy docelowej i zapewnić dla niego promocję. Operatorzy finansowi zmieniają swoje podejście do współpracy z kulturą. Partnerzy biznesowi coraz częściej wchodzą w rolę ambasadorów i partycypują w ustaleniach merytorycznych i finansowaniu inicjatywy. Po zakończeniu projektu zostanie opracowany na okres 5 lat Lokalny Plan Działań dla dwóch Lokalnych Punktów Wsparcia NDK na Podkarpaciu z udziałem Lokalnej Grupy Roboczej projektu ARTISTIC we współpracy ze społecznością oraz inwestorami.

Dane do kontaktu:
RARR S.A. Rzeszów
Małgorzata Kilian
tel. 17 867 62 29
e-mail: mkilian@rarr.rzeszow.pl

Projekt ARTISTIC Programu Interreg Central Europe, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Sugerowane cytowanie: Cymbały znane i nieznane, "Pismo Folkowe" 2020, nr 150 (5), s. 42.

Skrót artykułu: 

„Cymbały znane i nieznane” to dwupłytowe wydawnictwo prezentujące sztukę gry na cymbałach – tradycyjnym instrumencie, charakterystycznym między innymi dla Podkarpacia. Jego premiera odbyła się 2 września 2020 roku.

Dodaj komentarz!