Chwyla

Zespół powstał w Lublinie w marcu 2008 roku. Tworzy go przede wszystkim młodzież pochodzenia ukraińskiego – studenci lubelskich uczelni, którzy chcieli kultywować tradycję przodków. W pełni przejawia się to w repertuarze zespołu, w którego skład wchodzą pieśni z różnych regionów Ukrainy, zarówno w wykonaniu zbliżonym do archaicznego pierwowzoru, jak i w autorskiej aranżacji. Zespół, choć młody stał się już stałym gościem na większości ukraińskich imprez w województwie lubelskim, a także na Podlasiu.

„Chwyla” działa pod opieką Towarzystwa Ukraińskiego.


13 XII 2009, godz. 16.00, kawiarnia „Chatki Żaka”
Skrót artykułu: 

Zespół powstał w Lublinie w marcu 2008 roku. Tworzy go przede wszystkim młodzież pochodzenia ukraińskiego – studenci lubelskich uczelni, którzy chcieli kultywować tradycję przodków. W pełni przejawia się to w repertuarze zespołu, w którego skład wchodzą pieśni z różnych regionów Ukrainy.

Dodaj komentarz!