Cassubia Incognita.

Pieśni kaszubskie ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN

Nagrania archiwalne ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN.
Polish Academy of Sciences. Institute of Arts. Folk Music Collection vol. 4
Wydawca płyty: Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie; Instytut Sztuki

Wydawnictwo jest częścią projektu „Cassubia Incognita” realizowanego przez Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, którego celem jest rewitalizacja dawnej autentycznej kultury Kaszubów a zwłaszcza języka kaszubskiego. Płyta powstała w ramach współpracy Muzeum z Instytutem Sztuki PAN.

Płyta „Cassubia Incognita” to wybór przechowywanych w Zbiorach Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN najstarszych zachowanych nagrań dźwiękowych zrealizowanych na Kaszubach tuż po drugiej wojnie światowej (w grudniu 1945 r.), a także w ramach ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego. Płyta ukazuje historyczny obraz muzyczny Kaszubów, jako ludu muzykalnego, rozśpiewanego i cieszącego się własną pieśnią i muzyką. Dzięki porozumieniu współwydawców płyty: Instytutu Sztuki PAN (ISPAN) i Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie nagrania te, zrealizowane przed ponad pół wieku temu, po raz pierwszy zostały opublikowane. Tym samym wydane przez ISPAN w 1997-1998 trzytomowe dzieło „Kaszuby” pod red. prof. Ludwika Bielawskiego – antologia muzyki kaszubskiej oparta na zgromadzonej w tejże instytucji dokumentacji dźwiękowej, zyskuje cenne uzupełnienie w postaci nagrań muzycznych. Mamy nadzieję, że dzięki realizowanemu przez Muzeum w Bytowie projektowi „Cassubia Incognito” nagrania te dotrą do jak największego grona odbiorców, zainspirują i przekonają o muzykalności Kaszubów.Dystrybucja płyty:
Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, www.muzeumbytow.pl/
Instytut Sztuki PAN, www.ispan.pl
Skrót artykułu: 

Nagrania archiwalne ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN.
Polish Academy of Sciences. Institute of Arts. Folk Music Collection vol. 4
Wydawca płyty: Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie; Instytut Sztuki
PAN.

Wydawnictwo jest częścią projektu „Cassubia Incognita” realizowanego przez Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, którego celem jest rewitalizacja dawnej autentycznej kultury Kaszubów a zwłaszcza języka kaszubskiego. Płyta powstała w ramach współpracy Muzeum z Instytutem Sztuki PAN.

Dział: 

Dodaj komentarz!