Bubliczki

„Trubalkan”

Dobrzewiesz Nagrania 2013

Najnowsze wydawnictwo brusko-szczecińskiego zespołu ponownie zabiera nas w podróż po Bałkanach. Utwory, które znalazły się na płycie są wypadkową fascynacji muzyką rumuńską, klezmerską i cygańską. Na pierwszy plan wśród inspiracji wybija się jednak balkan brass. Nie tylko słychać to na płycie. Zespół zmienił również dopisane do nazwy Bubliczki rozwinięcie z Cashubian Klezmer Band na Cashubian Brass Banda.

Warstwa tekstowa opiera się na tradycji Kaszub. Trzy z utworów ("Abo mię zabiją", "Karczmareczko godnô", "Okrąc sa wkół") to teksty ludowe, śpiewane gwarą. Do pozostałych piosenek teksty napisał Olek Różanek ze szczecińskiego zespołu Chorzy.

Od pierwszego utworu bije niesamowita energia, jednak dłuższe słuchanie staje się męczące ze względu na podobieństwo kolejnych piosenek. Również wykorzystanie sekcji dętej, żywcem z fanfare, w utworach inspirowanych inną tradycją muzyczną niż brass, powoduje nie tyle pozytywne zaskoczenie słuchacza, co osobliwe znużenie nienudną przecież muzyką. Bubliczki pokazują na tej płycie, że ich muzyka obroni się na każdym koncercie, nie da się jednak ich niesamowitej koncertowej energii przenieść na studyjną płytę.Skrót artykułu: 

Dobrzewiesz Nagrania 2013

Najnowsze wydawnictwo brusko-szczecińskiego zespołu ponownie zabiera nas w podróż po Bałkanach. Utwory, które znalazły się na płycie są wypadkową fascynacji muzyką rumuńską, klezmerską i cygańską. Na pierwszy plan wśród inspiracji wybija się jednak balkan brass.
Autor: 

Dodaj komentarz!