Białoruś. Śpiewy obrzędowe. Śpiewy z kołchozów

Zbierając nagrania, Andrzej Bieńkowski przyjął zasadę, że każdy przekaz jest ważny. Nagrywał stare pieśni obrzędowe i repertuar nauczony przez instruktorów, pieśni kołchozowe, biesiadne, partyzanckie. Płyta zawiera pieśni tradycyjne: kustowe, rusałkowe, weselne, wiosenne i letnie, żniwne. W albumie znalazły się utwory śpiewane w językach: białoruskim, rosyjskim i ich mieszance – trasiance oraz po ukraińsku i w miejscowych gwarach. Płyta pokazuje złożoność zmian kulturowych, gustów, wpływu oficjalnego mecenatu i bocznego nurtu starodawnych śpiewów. Nagrania były robione w latach 2010-2012 i 2014 w domach śpiewaków, plenerze oraz ośrodkach kultury.

Skrót artykułu: 

Zbierając nagrania, Andrzej Bieńkowski przyjął zasadę, że każdy przekaz jest ważny. Nagrywał stare pieśni obrzędowe i repertuar nauczony przez instruktorów, pieśni kołchozowe, biesiadne, partyzanckie.

Dodaj komentarz!