Bente Kahan

Sing with us in Yiddish
Tym razem obok Bente Kahan - norwesko-żydowskiej aktorki i pieśniarki - jakowspółwykonawcy występują dzieci, uczniowie wrocławskiej szkoły Lauder Etz Chaim oraz muzycy grupyChudoba. Na krążku można usłyszeć pieśni ze skarbnicy Żydów Aszkenazyjskich. Artyści mają nadzieję,że zachęcą do wspólnego śpiewania w jidysz i sprowokują do postawienia pytań o ten język i ludzi,którzy nim mówili, ich historię.

Płyta zawiera dodatek - pliki z zapisem nutowym wszystkich piosenek oraz teksty zapisane alfabetemhebrajskim (można je przeglądać na ekranie komputera i drukować). Zaś w okładce albumu znajdująsię teksty w jidysz oraz przekłady polskie i angielskie.Dystrybucja: Wydawnictwo Muzyczne "Tylkomuzyka.pl"; ul. Retoryka 22,
31-107 Kraków;tel. (0-12) 634 03 53;
www.tylkomuzyka.pl; to@tylkomuzyka.pl

Miejsca sprzedaży

Numer ukazał się dzięki:


Skrót artykułu: 
Tym razem obok Bente Kahan - norwesko-żydowskiej aktorki i pieśniarki - jakowspółwykonawcy występują dzieci, uczniowie wrocławskiej szkoły Lauder Etz Chaim oraz muzycy grupyChudoba. Na krążku można usłyszeć pieśni ze skarbnicy Żydów Aszkenazyjskich.

Miejsca sprzedaży

Numer ukazał się dzięki:


Autor: 

Dodaj komentarz!