Baj

(Ukraina)

Wirtuozerskie granie muzyki staroświeckiej, głębia brzmienia instrumentów dawnych, rytualny śpiew i performance, warsztat archaicznego tańca huculskiego – w spotkaniu z żywym misterium gór – tak od 2003 roku w ramach Centrum Kultury realizowany jest projekt „Majsternia pisni” (Lwów). Etymologia słowa „baj” w staroukraińskim języku karpackich górali znaczy „mowa, zabawa, wróżba”.

Projekt przewiduje badania fenomenu huculskiego, jako stworzonej przed wiekami kultury. Badając huculską dramę, muzykę oraz rytuały, grupa projektowa odnawia tradycyjne założenia święta jako szczytu kultury. Pragnie odnowić zerwaną ciągłość tradycji między „ludowym” a „współczesnym” szlakiem stworzenia kulturalnego MOSTU – żywego dialogu pomiędzy różnymi światopoglądami, różnymi warstwami społecznymi i różnymi pokoleniami.

Twórczą realizacją projektu jest huculska kapela BAJ – zespół badawczy oraz formacja muzyczna, których głównym obiektem badań i źródłem twórczości jest tradycja Huculszczyzny.


Zespół łączy muzyków ze Lwowa, oraz huculskich wiosek Werchowyna, Zamagora, Bystrec:
Ostap Kostyuk – flojara, tylynka, huculska koza, duda, drymba, trembita, Olena Kostyuk – akordeon, drymba, Wasyl Strynadjuk – skrzypce, Wolodymyr Henseckyj – cymbały, trembita, Wasyl Haranżuk – bajan, Wasyl Laskurijczuk – bęben, Wolodymyr Watalczuk – śpiew, taniec.Autor i przewodniczący projektu „BAJ. Misterium Huculki” – Ostap KostiukKierownik artystyczny „Majsternja pisni” – Natalka Polovynka

Klub „Hades”, ul. Peowiaków 12, Lublin, 13.12.2008, godz.18, wstęp wolny
Skrót artykułu: 

p>Wirtuozerskie granie muzyki staroświeckiej, głębia brzmienia instrumentów dawnych, rytualny śpiew i performance, warsztat archaicznego tańca huculskiego – w spotkaniu z żywym misterium gór – tak od 2003 roku w ramach Centrum Kultury realizowany jest projekt „Majsternia pisni” (Lwów). Etymologia słowa „baj” w staroukraińskim języku karpackich górali znaczy „mowa, zabawa, wróżba”.

Dodaj komentarz!