Animacje Legend Lubelskich

Fot. materiały organizatorów

„Animacje Legend Lubelskich” to działanie o charakterze edukacyjno-artystycznym realizowane przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie w latach 2012–2014 w ramach Festiwalu Zaczarowany Lublin. Jego głównym założeniem było popularyzowanie oraz odkrywanie na nowo opowieści, podań i legend lubelskich.

Legendy i mity przez wieki były przekazywane ustnie i stały się czymś w rodzaju nici łączącej dawne pokolenia i wydarzenia ze współczesnym światem. Sięgając do nich, możemy porównywać nasz obecny ogląd świata z tradycyjnym spojrzeniem naszych przodków na problemy moralności, przyrodę, śmierć, a nawet na zjawiska czy istoty nadprzyrodzone. W toku ewolucji i zmian technologicznych legendy i dawne opowieści ciągle odnajdowały swoje miejsce przy człowieku, zyskiwały nowe interpretacje i formy zapisu. Dziś my również jesteśmy częścią tej nici, dysponujemy nowymi nośnikami informacji przystępnymi dla współczesnych odbiorców i staramy się przekazywać je kolejnym pokoleniom.

Pod opieką profesjonalnych twórców młodzi ludzie z Lublina każdego roku odkrywali dla siebie i dla innych dwie wybrane legendy, a przy tym uczyli się technik animacyjnych. Od początku przygotowywania animacji pracowaliśmy w formule, w której młodzi twórcy byli odpowiedzialni za każdy etap produkcji animacji. Na początku poznawali treść i konteksty legend, następnie w wybranej formie plastycznej przygotowywali scenografie i części składowe animacji, które w technice animacji poklatkowej wprawiali w ruch. Wszystkie elementy musiały być bardzo szczegółowo zaplanowane pod względem plastycznym oraz kinetycznym, dlatego młodzi twórcy mieli stałe wsparcie profesjonalnych artystów. Dźwięki i głos lektora również były nagrywane przez młodzież. Jedynie za montaż i ścieżkę dźwiękową odpowiadali zaproszeni twórcy. Za przygotowanie animacji odpowiedzialne były dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat.

Pomysłodawcą i koordynatorem „Animacji Legend Lubelskich” jest Alicja Magiera, scenariusze opracowywała Monika Krzykała, za reżyserię odpowiadały Joanna Polak i Karolina Józwik, za opiekę plastyczną Kasia Niedźwiadek i Anna Ścisło, a muzykę przygotowywali: Sebastian Mac, Paweł Dudzikowski, Ania Broda oraz Kaja i Janusz Prusinowscy z dziećmi.

W ramach cyklu wydaliśmy pięć animowanych legend: O Czarciej Łapie, O śnie Leszka Czarnego (2012), O lubelskim Żmiju, legendę chasydzką O Aniele Zapomnienia (2013), Miasto podziemne i wideoklip A tam w Lublinie… (2014).

„Animacje Legend Lubelskich” przeszły selekcję i były prezentowane na wielu festiwalach filmów animowanych w Polsce i za granicą, a na kilku z nich dostały wyróżnienia i nagrody.

„Animacje Legend Lubelskich” są stale dostępne na stronie internetowej (https://teatrnn.pl/podziemia/animacje/). Jeżeli jesteście zainteresowani kulisami powstawania animacji, to zapraszamy na YouTube. Możecie też znaleźć krótkie filmy dokumentujące pracę młodych twórców.

Skrót artykułu: 

„Animacje Legend Lubelskich” to działanie o charakterze edukacyjno-artystycznym realizowane przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie w latach 2012–2014 w ramach Festiwalu Zaczarowany Lublin. Jego głównym założeniem było popularyzowanie oraz odkrywanie na nowo opowieści, podań i legend lubelskich.

Fot. materiały organizatorów

Dodaj komentarz!