Andrzej Bieńkowski

"1000 kolmetrów muzyki. Warszawa-Kijów"

Książka powstawała w latach 1999-2009. To kontynuacja badań nad muzyką i kulturą wiejską Andrzeja Bieńkowskiego, opis funkcjonowania tej kultury teraz i śladów po niej. Dotyczy głównie Polski centralnej, Lubelszczyzny, z czasem badania sięgają Ukrainy (Polesie, Wołyń, ukraińskie Roztocze). Polska była krajem wielokulturowym (tradycja polska, żydowska, ukraińska). Zacierały się granice między sąsiadami, wszystko się mieszało, trwała trudna koegzystencja tych kultur. Późniejsze lata izolacji Polski odsunęły w zapomnienie wielokulturową tradycję. Co dziś ocalało z tego tygla? Co zostało przyjęte jako własne, a co zgubione, zapomniane? Autor zadaje pytania: Czy są podobieństwa, czy jest pamięć wspólnej historii? Czy granica polityczna jest granicą kultur?
Dystrybucja:
www.muzykaodnaleziona.pl
Skrót artykułu: Książka powstawała w latach 1999-2009. To kontynuacja badań nad muzyką i kulturą wiejską Andrzeja Bieńkowskiego, opis funkcjonowania tej kultury teraz i śladów po niej. Dotyczy głównie Polski centralnej, Lubelszczyzny, z czasem badania sięgają Ukrainy (Polesie, Wołyń, ukraińskie Roztocze).

Dodaj komentarz!