Alfreda Magdziakowa

"Rok obrzędowy mojego regionu"

Lublin 2003

Książka prezentująca nadbużańskie wierzenia, zwyczaje, obrzędy, chłopskie prace gospodarskie, dawne wiejskie rzemiosła, pieśni, przysłowia. Wielką zaletą zebranych tutaj wspomnień jest to, że w większości są to przekazy bezpośrednie, z pierwszej ręki. Autorka zaznacza: Dwie trzecie tego, co napisałam, działo się za mojej pamięci, dzieciństwa, młodości, w moim domu rodzinnym, wsi, okolicy, regionie. Resztę znam z opowiadań rodziców, dziadków i innych starszych osób z moich stron rodzinnych. Publikacja składa się z czterech większych działów ("Rok kościelno-ludowy", "Wierzenia i obrzędy rodzinne", "Praktyki, zwyczaje, wierzenia i przysłowia życia codziennego", "Pieśni"). Całość uzupełniają fotografie, przedstawiające między innymi pisanki i wycinanki wykonane przez autorkę. Alfreda Magdziakowa, uznana twórczyni ludowa, wyróżniona Nagrodą im. Oskara Kolberga, urodziła się w rodzinie chłopskiej w 1926 roku w Dubience nad Bugiem. Dzieciństwo i młodość spędziła w niedalekich Bystrakach, leżących już po drugiej stronie Bugu, na Wołyniu. Zgromadzone wspomnienia pochodzą ze wszystkich nadbużańskich miejscowości, z którymi autorka była związana.

Skrót artykułu: 

Lublin 2003

Książka prezentująca nadbużańskie wierzenia, zwyczaje, obrzędy, chłopskie prace gospodarskie, dawne wiejskie rzemiosła, pieśni, przysłowia. Wielką zaletą zebranych tutaj wspomnień jest to, że w większości są to przekazy bezpośrednie, z pierwszej ręki.

Autor: 
Dział: 

Dodaj komentarz!